מונופול

מונופול

דוגמת ממשק התמודדות שנועדה ליצר עבודה משותפת וחיבור בלתי אמצעי בין הורים תלמידים ומורים (בשאיפה לזכות בפרסים)

Scroll to Top