APPLE התמודדות

APPLE התמודדות

משחק רשתי לעובדי אפל ישראל ומשפחותיהם. התמודדות רב-תרבותית בשבוע המשפחה.

Scroll to Top