אוצר ה 60 עין הוד

אוצר ה 60 עין הוד

משחק חוצות להפעלת תושבי הכפר ומבקריו בשנת ה-60 להיווסדו.
משחק אוצרות שמשלב חיכוך בידע על תולדות הכפר עם משוט באתריו.

Scroll to Top