בעקבות גדולי האומה

בעקבות גדולי האומה

הפעלה שנתית של כיתות ישראל באמצעות ממשק רשת אתגרי – התמודדות תלת שלבית עד מקצה הגמר החגיגי שנערך בהר הרצל

Scroll to Top